سفری به حقیقت

سفری به حقیقت

این کتاب بعد از یکسال بررسی و سانسور اسلامی در وزارت ارشاد و تائید ممیز، نهایتاً اجازه انتشار نیافت

ولی هزاران دانلود در بلاگ های ایران داشته


اين کتاب داستان مردی است که در يک خانواده  فقير در جنوب شيکاگو متولد ميشود ولی با سرمايه عشق و راهنمائی والدينی که در کودکی از دست داده در نتيجه داشتن دوستان خوب و معلم صالح و پشتکار و نبوغ ذاتی در فراز و نشيب زندگی با جبران کمبودها راه وصول به مقصد را پيدا نموده است. او در مراحل پر حادثه زندگيش که شامل فقر در نوجوانی، کار وتحصیل در زیر زمین کلیسا، دانشجو، عاشق، متاهل، دل شکسته، ثروتمند، ورشکسته، صوفی و مجدداً ثروتمند و سياستمدار، گوينده راديو و با لاخره صاحب خانواده ای پر از عشق و محبت ميشود  

 او همچنين در زندگی معنوی برای کشف حقيقت راه و رسم سلوک طريقت را برگزيده و قدم در وادی عشق نهاده است

او طی مراحل سلوک عارفانه تيرگيهای دل را زدوده و چشم دل او به نور معرفت روشن گردیده است. یا بقول وحدت کرمانشاهی

تا زنگ سينه ز آينه دل نزدايد      عکس رخ دلدار در او خوش ننمايد

 Click here for download the book

الهام بخش من برای نوشتن سفری به حقیقت "منطق طیر" عطار بوده
گوش کنید