کتاب مقدس ایرانیان، شاهنامه فردوسی

کتاب مقدس ایرانیان، شاهنامه فردوسی

این کتاب، پیشنهادی به دانایان و استادان زبان فارسی است که همت کرده، شاهنامه فردوسی را به نثری روانتر از آنچه که در اینجا آمده خلاصه کنند تا هر ایرانی بتواند، روایتی مختصر از شصت هزار بیت، ارزشمندترین گنجینه ادبی جهان  را بخواند.
کلاس اول دبستان، گوشه راستِ صفحۀ اول کتاب درس با شعری از فردوسی شروع میشد:
توانا  بود  هر که   دانا   بود             ز دانش  دل  پیر  برنا   بود
در کلاس بعدی حکیم فرزانه به اندرز میگوید:
میازار موری  که  دانه کش  است          که جان دارد و جان شیرین خوش است
همینطور که بزرگ میشدیم شاهنامه را تفننی میخواندیم در حالیکه شاهنامه فردوسی گنجینه ای مملو از اینگونه اندرزها و تعالیم است.
این برگزیده، گفتار شورانگیز فردوسی، برای دانشمندان فردوسی شناس نیست که آنرا بخاطر نثر عامیانه و احتمالاً اشتباهات نوشتاری انتقاد کنند و یا ایراد بگیرند چرا از چاپ مسکو استفاده شده و یا آنکه شاهنامه را فقط باید به شعر خواند و غیره،  بلکه هدیه ایست به جوانان ایرانی تاکه با صرف چند روز وقت، از کم و کیف اسطوره ها، داستانها و کمی از تاریخ کهن  سرزمینشان مطلع شوند.
شاهنامه فردوسی نه تنها سرگذشت مردم قدیم ایران، بلکه تاریخ فرهنگ مردمان  کهنی  است که  در پهنه بزرگی از چین تا مدیترانه  می زیسته اند. فرهنگی که هزاران سال مورد تاخت و تاز، سوزاندن، غارت وسراشیب نابودی قرار گرفته و دوباره زنده شده است. این همه در لابلای اشعار فردوسی برای همیشه باقی مانده و خواهد ماند. بخاطر احیای هویت ایرانی و زبان فارسی، ما ایرانیان مدیون فردوسی هستیم و خودش بحق گفته:
ازان  پس  نمیرم  که  من زنده ام           که  تخم  سخن  من  پراکنده ام
هرآنکس که داردهش ورای ودین          پس از مرگ  بر من کند  آفرین
"شاهنامه داستان شاهان نیست، مجموعه کارنامه هاست که داستان پدران توست و اینکه چطور زنده ماندن، چگونه جنگیده، برای پیروزی حق چگونه قیام کردند، چگونه از طبیعت آموخته اند، و چگونه آن را رام کرده اند، و چطور با جان و تنشان این سرزمین را حفظ کرده اند، چگونه پیرو راستی و ایمان به خداوند بوده اند و این همان میراثی است که امروز بدست تو سپرده شده."
خواندن شاهنامه خواننده را بر بال سیمرغ سوار کرده و از بلندی دماوند، شهر کیومرث، به پرواز در می آورد و در پهنه ادب ایران زمین، از آن بالا، از جوی مولیان رودکی، بعد از طی هفتخوان منطق عطار به بوستان و گلستان سعدی برده و از روزنه دیدگاه عمرخیام و با لذت از بودن دمی با عرفان حافظ، در گرمی خورشید مولانا، بالاخره درپایان، در کنار خرابه های مدائن، سفر به پایان میرسد تا که دل عبرت بین، ایوان مدائن را آئینه عبرت کند.
در اینجا، با الهام از کارهای پرارزش محققان، شاهنامه فردوسی خلاصه شده، باین منظور که جوانان ما حداقل روایتی از داستانهای شاهنامه را بخوانند و بدانند موضوع  چیست و متوجه عظمت شاهکار فردوسی بشوند.
خواندن شاهنامه انسان را به اندیشه و گفتار و کردار نیک بیشتر از هر کتاب دیگر راهنمائی میکند.

برای دانلود کتاب مقدس ایرانیان، شاهنامه فردوسی به نثر و شعر شامل پشت جلد
 Click here 

فهرست داستان های شاهنامه و شماره ویدئو با صدای اسماعیل قادرپناه که به علت حجم زیاد در تلگرام گذاشته شده

    نامه استاد فریدون جنیدی در باره این کتاب​​​​​​​

گفتگو با استاد جنیدی درباره شاهنامه

آخر شاهنامه ویدئوی شماره 134 با صدای اسماعیل قادرپناه

The Epic of the Kings (shahnameh Ferdowsi) translated by Helen Zimmern: Click here http://classics.mit.edu/Ferdowsi/kings.html